Benzin da motors senza plum e senza zulper vegn en prima lingia duvrà per vehichels che èn equipads cun catalisaturs per la purificaziun dal svapur. Per motors d’aviuns na po el betg vegnir duvrà. En la lingua da mintgadi vegnan quests benzins da motor senza plum nomnads "Benzin senza plum 95" e "Benzin senza plum 98".
Unverbleites schwefelfreies Motorenbenzin
Unverbleites schwefelfreies Motorenbenzin
Ina concentraziun extremamain pitschna da zulper en il benzin optimescha l’efficacitad e la durada da vita da catalisaturs da vehichels vegls e novs. Benzin senza zulper sminuescha a medem temp las emissiuns da substanzas nuschaivlas, quai vul er dir ina pli auta efficacitad. Benzin senza zulper è adattà per tut ils vehichels, spezialmain per novas tecnologias da vehichels ecologics cun catalisaturs accumulativs DeNox che vegnan surtut applitgads en motors cun injecziun directa.

Tras la funcziun cun benzin senza zulper pon vehichels cun injecziun directa da benzin sfruttar entiramain il potenzial per la reducziun dal consum e cun quai la reducziun da CO2.

Sco benzin senza zulper vala benzin cun ina concentraziun da zulper da main che 10 parts per milliun (ppm).